Perspectives / Canfyddiadau 03/12/16

Perspectives: a series of talks and events with artists /  Canfyddiadau: cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau gydag artistiaid

Saturday, 3 December: 12.30pm-3.30pm (meet at the Elan Valley Visitor Centre)

Dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr: 12.30pm-3.30pm(cwrdd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan)

 

FREE/ AM DDIM

Places will be limited.Please book by phone to reserve your place.Elan Valley Visitor Centre: 01597 810880

Mae nifer cyfyngedig o leoedd. Ffoniwch i archebu eich lle. Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan: 01597 810880

 

Throughout 2015-16, the Elan Valley has been host to a group of eleven artists from different backgrounds and disciplines who have been invited by Dwr Cymru Welsh Water and Arts Council of Wales to explore the 70 square miles of the catchment that serves the six reservoirs.

APT Elan (Artists, Place and Time) has been the project’s working title with the idea that its unique context can ‘give space to better thinking’, encouraging a period of creative engagement with the Elan environment. The artists’ activity is feeding into possibilities for a more sustained programme of artists’ interaction at Elan in the future.

This autumn a free programme of events gives people the opportunity to meet some of the artists and hear about their experiences, their findings and their reflections in this special landscape.


Perspectives 3

Saturday, 3 December: 12.30pm-3.30pm (meet at the Elan Valley Visitor Centre)

Antony Shapland: “I walk and I walk and think about the vertical journey of the water, from atmosphere, to reservoir and the horizontal line of its surface. A new horizon. A crossing out, an underlining.”

Eddie Ladd: Euthum i droedio’r tir, a rhedeg i fro’r boddi ac i fro’r gwersyll ac i fro gorffwys corff y llyw olaf. / I took my feet over the ground and ran to another drowned land, and to the camp, and to where the last prince is buried.

Simon Fenoulhet: Simon will be talking about how sound is experienced in a mountainous landscape and showing his prototype alpine horn, made as part of his residency at Elan.


Canfyddiadau: cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau gydag artistiaid

Drwy gydol 2015-16, croesawodd Cwm Elan un ar ddeg artist o wahanol gefndiroedd a disgyblaethau drwy wahoddiad Dwr Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i archwilio’r ardal 70 milltir sgwâr sy’n gwasanaethu’r chwe chronfa ddwr.

APTElan (Amser/Parth/Tyst) fu teitl gweithiol y prosiect; sail y syniad yw bod y cyd-destun unigryw yn cynnig lle i feddwl yn well gan annog ymgysylltiad creadigol â Chwm Elan. Mae’n bosibl y bydd gwaith yr artistiaid yn cynnal rhaglen gyson o waith yno yn y dyfodol.

Yr hydref hwn, bydd rhaglen weithgareddau rhad ac am ddim yn cynnig cyfle i bobl gwrdd â rhai o’r artistiaid a chlywed am eu profiadau, eu canfyddiadau a’u myfyrdodau a ddaw o’r dirwedd arbennig hon.


Canfyddiadau 3

Dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr: 12.30pm-3.30pm

(cwrdd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan)

Antony Shapland: “Byddaf yn cerdded a cherdded a meddwl am daith fertigol y dwr – o’r awyr, i’r gronfa – ac yna llinell lorweddol ei arwyneb. Gorwel newydd. Dileu, a thanlinellu.”

Eddie Ladd: Euthum i droedio’r tir, a rhedeg i fro’r boddi ac i fro’r gwersyll ac i fro gorffwys corff y llyw olaf.

Simon Fenoulhet: Bydd Simon yn trafod profi sain ar y mynydd ac yn dangos ei gynllun am gorn alpaidd a wnaeth yn y Cwm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s