Artists

artists-aptelan-1

Artists will be encouraged to record their thoughts and experiences in written, audio, visual form or by some other means they deem appropriate.  Whatever the outcome, the intention is to use their materials to help shape future ideas around Elan Valley. The findings of the artists will be left, rather like in an explorers’ cabin, where other occupants that follow may find points of contact that prove interesting or inspiring.

Caiff artistiaid eu hannog i gofnodi eu meddyliau a’u profiadau’n ysgrifenedig, ar ffurf awdio neu’n weledol neu drwy ffyrdd priodol eraill yn ôl eu dewis. Ni waeth beth a fydd y canlyniad, y bwriad yw defnyddio eu deunyddiau i gynorthwyo’r broses o ffurfio syniadau o amgylch Cwm Elan. Gadewir canfyddiadau’r artistiaid yn y bwthyn i’w darganfod gan eraill megis cytiau’r fforwyr cynnar. Wedyn bydd y rhai sy’n dilyn yn eu camre yn gallu gweld pwyntiau cyswllt sy’n eu difyrru, eu diddori a’u hysbrydoli.

APTElan Project Manager/Artist Rheolwr Prosiect/Artist  Richard Powell.

Over the past 18 months, a group of artists have visited a potential residence space, researched the area making recommendations and responded creatively to the opportunity

Morag Colquhoun

morag-cropped-430x297

Simon Fenoulhet

simon-fenoulhet

Richard Higlett

1522ab2

Gideon Koppel

w240

Eddie Ladd

headshot-eddie-ladd

Nils Norman

nils-norman-portrait-c-max-mcclure_thumbnail

Mike Perry

article_creative_wales-1

Anthony Shapland

thumbs_anthony-shapland_sm

Catrin Webster

catrin-webster

Simon Whitehead

35546-73329-file-eng-simon-whitehead-150-226

Alison Hayes 

ImageTBC

Consultant Architect Niall Maxwell

Rural Office for Architecture

jcqrkhx7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s